wtorek, 16 stycznia 2018 roku
Konkursy

Koła Zainteresowań 2017/2018
Patron Szkoły
Przedmioty
e-dziennik

Najciekawsze video z życia Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni

Cookies

Strona korzysta z plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.

Administratorem Danych Osobowych ADO w szkole jest pan Andrzej Gogola.

Administratorem Bezpieczeństwa Informacji ABI w szkole jest pani Jolanta Fitek.

 

VIII Międzyszkolny Konkurs Origami
dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum
POD HONOROWYM PATRONATEM
POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY MONIKI KOŃCZYK
I WICEPREZYDENTA MIASTA GDYNIA BARTOSZA BARTOSZEWICZA
"PAPIEROWY ZAWRÓT GŁOWY"

Tegoroczna edycja to
FESTIWAL GWIAZD

SZCZEGÓŁY KONKURSU

1. ORGANIZATORZY:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
ul. Chwaszczyńska 26
81-571 Gdynia
Tel. 58-629-12-69
e-mail: zsp4gdynia@gmail.com

Opiekunowie konkursu: Anna Domzała Ewa Grabowska

2. CELE KONKURSU:
- rozwijanie wrażliwości estetycznej i twórczej ekspresji dzieci,
- popularyzowanie sztuki origami jako atrakcyjnego sposobu spędzania wolnego czasu,
- kształcenie wyobraźni przestrzennej i sprawności manualnej,
- integrowanie środowiska

3. UCZESTNICY:
Uczniowie gdyńskich szkół podstawowych i gimnazjów

4. TERMIN NADSYŁANIA PRAC upływa 05.01.2018r. Prace należy przesłać na adres organizatora (z dopiskiem „PAPIEROWY ZAWRÓT GŁOWY”). Można je także dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły w godzinach jego pracy. Uwaga! Nie decyduje data stempla pocztowego. Prace zniszczone w wyniku niewłaściwego zapakowania lub nadesłane po terminie nie będą oceniane.

5. FINAŁ KONKURSU odbędzie się 19.01.2018r. w siedzibie organizatora. Szczegółowe informacje prześlemy bezpośrednio do uczestników oraz zostaną one umieszczone na stronie internetowej organizatora najpóźniej na 5 dni przed finałem.

6. ZASADY KONKURSU:
I. Tegoroczny konkurs organizowany jest w 3 kategoriach wiekowych:
 uczniowie klas I – III szkoły podstawowej
 uczniowie klas IV – VII szkoły podstawowej
 uczniowie klas II –III gimnazjum

II. Na konkurs należy przygotować pracę płaską lub przestrzenną wykonaną zgodnie z zasadami sztuki orgiami, przedstawiającą gwiazdę lub kompozycję składającą się z kilku gwiazd.
Gwiazdę należy wykonać jedną z wybranych technik w zależności od kategorii wiekowej:
 ORIGAMI PŁASKIE Z KWADRATU (klasy I – III szkoły podstawowej, wyłącznie prace indywidualne),
 ORIGAMI PRZESTRZENNE (z jednej lub kilku kartek papieru, wszystkie kategorie wiekowe, wyłącznie prace indywidualne),
 ORIGAMI MODUŁOWE (modele z minimum kilku kartek papieru, forma płaska lub przestrzenna, wszystkie kategorie wiekowe, wyłącznie prace indywidualne).


III. Formy płaskie należy wykonać na czarnej tekturze w kształcie kwadratu o boku 40 cm. Dopuszcza się użycie kleju w celu połączenia pracy z podłożem oraz przedłużenia trwałości pracy. Forma musi znajdować się w obrębie tektury: może zajmować jej część lub cały jej obszar. Uwaga! Pod pojęciem „gwiazda” kryje się również znana w świecie orgiami „mandala”.

IV. Wszystkie prace powinny być opisane: imię i nazwisko autora, klasa, nazwa i adres placówki z nr telefonu i adresem e-mail, imię i nazwisko opiekuna z adresem e-mail. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.

7. JURY OCENIAĆ BĘDZIE:
 pomysłowość, oryginalność i wyobraźnię w zakresie tematu przewodniego w danej edycji,
 atrakcyjność wizualną: dobór koloru i papieru,
 estetykę wykonania
 trudność złożeń.

8. NAJLEPSZE PRACE zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej pt. „FESTIWAL GWIAZD” w siedzibie organizatora.

9. Regulamin oraz lista nagrodzonych osób zamieszczona będzie na stronie internetowej szkoły www.zsp4gdynia.pl.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania danych osobowych (imię i nazwisko, klasa, nazwa i adres szkoły) uczestników konkursu.

10. Prace uczestniczące w konkursie oraz prawa autorskie przechodzą na własność organizatora.

WSZELKIE PYTANIA I WĄTPLIWOŚCI PROSIMY KIEROWAĆ BEZPOŚREDNIO DO ORGANIZATORÓW
ewa.origami@op.pl
anna.domzala@gmail.com