czwartek, 25 lutego 2021 roku
O szkole


Patron Szkoły
Przedmioty


Najciekawsze video z życia Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni

Cookies

Strona korzysta z plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.

Administratorem Danych Osobowych ADO w szkole jest Pan Andrzej Gogola

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych do obsługi szkoły jest Pani
Aleksandra Nodzyńska

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021


Dodano: poniedziałek, 2 marca 2020 roku
Publikujemy terminy postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.

Dodano: niedziela, 2 lutego 2020 roku
Publikujemy najnowsze informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni. Publikujemy zarządzenie dotyczące terminów rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.

Klauzula informacyjna RODO dotyczącej rekrutacji do oddziałów przedszkolnych do pobrania tutaj.

 

 

Dokumentacja do pobrania:

 • Wniosek o przyjęcie do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr 46 w Gdyni w roku szkolnym 2020 /2021
  (dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły)
 • Zgłoszenie do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr 46 w Gdyni w roku szkolnym 2020 /2021
  (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły)
 • załącznik nr 1: Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej
 • załącznik nr 2: Oświadczenie o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego
  w szkole podstawowej do której składany jest wniosek
 • załącznik nr 3: Oświadczenie o niepełnosprawności kandydata
 • załącznik nr 4: Oświadczenie o samotnym wychowaniu kandydata w rodzinie
 • załącznik nr 5: Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
 • załącznik nr 6: Oświadczenie o objęciu kandydata pieczą zastępczą
 • załącznik nr 7: Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych), że miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców
  kandydata znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek
 • załącznik nr 8: Oświadczenie o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego
  w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek.

 

 

Szkoły Podstawowej nr 46 obejmuje następujące ulice:

1. Baczyńskiego
2. Brzechwy
3. Makuszyńskiego
4. Fleszarowej - Muskat
5. Porazińskiej
6. Chwaszczyńska
7. Tuwima
8. Górnicza
9. Myśliwska
10. Witosławy
11. Zwinisławy
12. Lipowa
13. Damroki
14. Gryfa Pomorskiego
15. Waleriana SZefki
16. Gałczyńskiego
17. Iwaszkiewicza