wtorek, 21 sierpnia 2018 roku

Patron Szkoły
PrzedmiotyNajciekawsze video z życia Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni

Cookies

Strona korzysta z plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.

Administratorem Danych Osobowych ADO w szkole jest pan Andrzej Gogola

Administratorem Bezpieczeństwa Informacji ABI w szkole jest pani Katarzyna Nowak

Terminarz pracy Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4 w Gdyni
rok szkolny 2017/2018:14 maja 2018 roku - ostatnie w roku szkolnym spotkania z rodzicami
30 maja 2018 roku - Szkolny Dzień Sportu, gry i zabawy na terenie obiektów sportowych szkoły
31 maja 2018 roku Święto Bożego Ciała
1 czerwca 2018 roku - dzień wolny od zajęć lekcyjnych
4 czerwca - 8 czerwca - konsultacje z rodzicami
do 12 czerwca 2018 roku - wystwienie ocen klasyfikacyjnych
14 czerwca 2018 roku - klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej
15 czerwca 2018 roku - przekazanie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną wyników testu gimnazjalnego klas trzecich
22 czerwca 2018 roku - zakończenie zajęć edukacyjnychZarządzenie nr 338/2017
dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Gdyni
w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć lekcyjnych

 

§ 1
Zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 28 sierpnia 2017 r., poz 1603) ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej nr 46 w następujących terminach:

  1. 1 grudnia 2017 r. – 25-lecie szkoły
  2. 5 grudnia 2017 r. -  próbny egzamin gimnazjalny
  3. 6 grudnia 2017 r. – próbny egzamin gimnazjalny
  4. 18 kwietnia 2018 r. – egzamin gimnazjalny
  5. 19 kwietnia 2018 r. – egzamin gimnazjalny
  6. 20 kwietnia 2018 r. –egzamin gimnazjalny
  7. 2 maja 2018 r. -
  8. 1 czerwca 2018 r. – piątek po święcie Bożego Ciała

§ 2

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  2. Ogłoszenie zarządzenia na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim oraz stronie internetowej szkoły