niedziela, 17 października 2021 roku
O szkole


Patron Szkoły
Przedmioty


Najciekawsze video z życia Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni

Cookies

Strona korzysta z plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.

Administratorem Danych Osobowych ADO w szkole jest Pan Andrzej Gogola

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych do obsługi szkoły jest Pani
Aleksandra Nodzyńska

Psycholog szkolny

Witam!

Nazywam się Aneta Daszkiewicz. W Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 4 w Gdyni pełnię funkcję psychologa szkolnego. Poniżej publikuję listę zadań, którymi zajmuję się na codzień:

  • Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia.
  • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, dotyczących uczniów, w tym, diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia.
  • Wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami - organizacja indywidualnego toku nauki.
  • Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.
  • Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
  • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.
  • Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
  • Umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.

Powyższe zadania, realizuję we współpracy z:

Dyrekcją szkoły
Rodzicami
Nauczycielami i innymi pracownikami Zespołu Szkół
Nauczycielami i pracownikami innych szkół
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
Innymi podmiotami, działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

mgr Aneta Daszkiewicz psycholog szkolny   

 

 

Plan pracy w roku szkolnym 2021/2022

Poniedziałek

8.00-12.00

Wtorek

10.30-16.00

Środa

9.00-15.00

Czwartek

8.00-12.00

Piątek

8.00-10.30

Aneta Daszkiewicz
psycholog.zsp4gdynia@gmail.com