środa, 19 stycznia 2022 roku
Rada Rodziców


Patron Szkoły
Przedmioty


Najciekawsze video z życia Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni

Cookies

Strona korzysta z plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.

Administratorem Danych Osobowych ADO w szkole jest Pan Andrzej Gogola

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych do obsługi szkoły jest Pani
Aleksandra Nodzyńska

Kliknij na interesującą Ciebie informację z lewej strony

 

Skład Prezydium Rady Rodziców
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Gdyni

 

Drodzy Rodzice,

28.10.2021 odbyło się pierwsze zebranie Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022.
Podczas zebrania zostało powołane Prezydium Rady Rodziców w składzie:

1. Izabela Ramza-Piłasiewicz IIIc- Przewodnicząca Rady Rodziców
2. Anna Raczyńska IIId- Z-ca Przewodniczącej Rady Rodziców
3. Julia Łachan IIb - Sekretarz rady Rodziców
4. Justyna Cichocka IVb - Członek Rady Rodziców
5. Maciej Piórkowski IIa - Członek Rady Rodziców
6. Barbara Meyer VIIIb - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
7. Anna Sobiczewska VIIc - Członek Komisji Rewizyjnej

Podczas zebrania uchwalono wysokość składki rocznej na rok szkolny 2021/2022 w kwocie 60 zł/ dziecko.
W klasach w których do 30 kwietnia 2022 r. wpłaty będą zrealizowane na poziomie 100% Rada Rodziców dokona zwrotu 20% wpłaconych środków do wspólnego wykorzystania w klasie na dowolny cel.


Prosimy o dokonywanie wpłat na konto:
Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4
81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 26

3612 4012 4211 1100 1001 0012 32
w tytule: Imię i Nazwisko oraz klasa ucznia

Poniżej przedstawiam zestawienie wpływów i wydatków
za rok szkolny 2020/2021:

 

Fundusz Rady Rodziców 2020/2021 

 

 

 

      wyszczególnienie

kwoty

stan konta na 01.09.2020

8608,22

wpłaty w 2020/2021

3520,00

RAZEM

12128,22

 

 

WYDATKI

 

konkursy szkolne razem

272,60

samorząd klas I-III

298,66

sprzęt sportowy dla klas I-III

399,78

prowizje bankowe

121,00

doradztwo podatkowe

126,50

pasowanie na ucznia

311,73

wypłata dla klasy za zebranie 100% składek

302,28

zakupy na świetlicę

511,57

zakup teczek dla absolwentóŘw 8 klas

288,90

Dzień dziecka

1162,72

naprawa puf tapicerowanych

1845,00

wiązanka na uroczystości Katyńskie

50,00

zakup naklejek na korytarze szkoły

1168,85

RAZEM WYDATKI

6859,59

Pozostało

5269,22


 

Kontakt


Zachęcamy wszystkich Rodziców do wspólnych aktywności oraz zgłaszania pomysłów oraz sugestii na adres Rady:
 rada.rodzicow@zsp4gdynia.pl